Virket

Virket vi använder är från lövträd som vuxit i Uppland, oftast i Roslagen. Träden virket kommer ur avverkas vid husbyggen, vägbyggen eller andra projekt som gör att träd måste bort och vi tar då vara på stockar som annars skulle bli flis och brännved.  Vi tycker att det är viktigt med ursprung och sätter en ära i att känna till på vilken plats varje enskilt träd vuxit. Olika träslag har skiftande egenskaper och är mer eller mindre väl lämpade att ha som arbetsyta. Å andra sidan kan ett mjukt virke, som till exempel sälg, ha stora skönhetsvärden och fungera som ett underbart vackert uppläggningsfat. 
Här är lite fakta om olika träslag.
Ek - det mest fuktbeständiga virke som kommer ur våra skogar. Det är även såväl hårt som segt och lämpar sig ypperligt till skärbrädor.  
Ask - hårt och segt virke som bl.a. användes i karossen på många skåpbilar, till exempel de första Volvo Duetterna, fram till femtiotalet.
Alm - även detta ett hårt virke, utmärkt till skärbrädor.
Lönn - ljust träslag, hårt och segt
Sälg - vackert trä med stora variationer i färg och struktur.Mjukt, lämpar sig bäst till uppläggning. 

Nysågad sälg. Efter sågning placeras virket i en torkanläggning i upp till åtta veckor och torkas till en fukthalt på sex till sju procent.