Virket

Virket vi använder är från lövträd som vuxit i Uppland, oftast i Roslagen.  Vi tycker att det är viktigt med ursprung och sätter en ära i att känna till på vilken plats varje enskilt träd vuxit. Olika träslag har skiftande egenskaper och är mer eller mindre väl lämpade att ha som arbetsyta. Å andra sidan kan ett mjukt virke, som till exempel sälg, ha stora skönhetsvärden och fungera som ett underbart vackert uppläggningsfat. 
Här är lite fakta om olika träslag.
Ek - det mest fuktbeständiga virke som kommer ur våra skogar. Det är även såväl hårt som segt och lämpar sig ypperligt till skärbrädor.  
Ask - hårt och segt virke som bl.a. användes i karossen på många skåpbilar, till exempel de första Volvo Duetterna, fram till femtiotalet.
Alm - även detta ett hårt virke, utmärkt till skärbrädor.
Lönn - ljust träslag, hårt och segt
Sälg - vackert trä med stora variationer i färg och struktur.Mjukt, lämpar sig bäst till uppläggning. 

Nysågad sälg. Efter sågning placeras virket i en torkanläggning i upp till åtta veckor och torkas till en fukthalt på sex till sju procent.